Logo - Horne Efterskole

Værdier

Værdier er tanker og holdninger, som vi mener er afgørende for at skabe en god og sund efterskole og som samtidig rækker ud over skolen og danner os som mennesker. Værdier har kun værdi, hvis de får os til at handle. Fx at gøre det gode og lade være med at gøre det dumme.

Derfor er værdien i et værdigrundlag ikke ordene, men at ordene får os til at bygge en skole, hvor vi lever værdierne i vores måde at være sammen på.

Hornes værdigrundlag har 3 afsnit,

 • Et der handler om, hvem vi er som mennesker.
 • Et der handler om at være kulturåben og leve ligeværdigt.
 • Et der handler om demokrati og dannelse.

Værdigrundlaget

Hvem er vi som mennesker?

Kulturåben & Ligeværd

Demokrati & Dannelse

Horne Efterskole bygger på et kristent livs- og menneskesyn:

 • Den kristne grundfortælling er medbillede og modbillede i skolens liv
 • I skolens liv mødes den enkelte med respekt, omsorg og en forventning om vilje til fællesskab
 • Fællesskabet åbner i samvær og undervisning for livets muligheder og bidrager dermed til den enkeltes valg i tilværelsen

Horne Efterskole er en kulturåben skole:

 • Skolen er åben for alle unge uanset kulturel, etnisk, social og religiøs baggrund
 • Skolen har kulturmødet i centrum såvel lokalt som globalt
 • På skolen beriges fællesskabet af forskellige kulturer, livsanskuelser og holdninger, der giver videre perspektiv for den enkelte

Horne Efterskole har livsoplysning som en bærende tanke for hele skolens virke:

 • Skolen skaber rum for menneskelig modning og faglig fordybelse
 • Skolen fokuserer i sit virke på demokrati, samtale og dialog mellem mennesker
 • Skolen arbejder målrettet med færdigheder og viden i forhold til den enkelte elevs dannelse og uddannelse

Kort og godt handler det om

 • Ansvar overfor dig selv og overfor andre
 • Ærlighed for at være et godt menneske
 • Mangfoldighed for at gøre plads til os alle
 • Bliv klogere på dig selv, ved at blive klogere på andre
 • Demokrati for at gøre verden bedre
 • Undervisning for at udvikle fremtiden
 • Alle har noget godt at bidrage med
 •  

"Hvert møde med et menneske rummer muligheden for en ny begyndelse"

Hannah Arendt

Scroll to Top