Logo - Horne Efterskole

9. klasse

På Horne giver vi dig et stærkt, fagligt fundament at bygge videre på!

Som 9. klasses elev på Horne Efterskole går du til prøve i folkeskolens afgangseksamener i alle fag, undtagen i kristendom som vi ikke underviser i. Det betyder, at du har nok at se til, da du udover de obligatoriske fag også har liniefag to gange om ugen og måske et enkelt valgfag, samt en masse nye venner at skulle forholde dig til. Vi niveaudeler undervisningen i det omfang antallet af 9. klasses elever tillader det.

I skoleåret 2022/23 er der niveaudelt undervisning i dansk og matematik.

Udover ovenstående får du også:

  • Fællessamlinger
  • Daglig lektiecafe/stilletime
  • Liniefag (2×2 timer/uge)
  • Studietur i foråret, liniefagsweekendtur
  • Intro/-outrotur
  • Temauger
  • Rengøring af fællesarealer i turnus og 1 uges køkkentjans
Scroll to Top